mime-fullness

Mime-fullness is een samenwerking vanuit mime en fysio: Sjoerd Schwibettus, mimeacteur, theatermaker, docent en Rob Mattijssen, manueel fysiotherapeut, gaan samenwerken in een keten met een dynamische groepstraining.

 

Mime-fullness is een experimenteel programma in ontwikkeling: Fysio - manueel en mime corporel techniek training zijn op elkaar afgestemd en verbeteren houding en motorische functies. De inzichten en techniek vanuit de mime corporel en de manuele fysio therapie zorgen voor een groot rendement, besef en hanteren van motorisch handelen als lopen, gewicht hanteren, articuleren van gewrichten en (tegen)kracht - evenwicht. Door de groepstraining en dynamiek ervan zijn ook expressie en plezier een belangrijke voedingsbron voor klinische verbetering en ontwikkeling en zorgt ze ook voor ontdekking van bewegingsmogelijkheden.

 

Beide vakmensen werkten de afgelopen 8 jaar binnen Artez Arnhem met groepen Theaterfaculteit om op de werkvloer, in de studio, opnieuw te leren omgaan met eigen houding - expressie - evenwicht en het ontdekken van bewegingsmogelijkheden.

Onder de naam mime-fullness en theater en motion lab wordt dit programma najaar 2018 aangeboden: de inschrijving kan per email. De eerste introductie bestaat uit 3-4 bijeenkomsten van 1,5 uur. Naast training is er ook aandacht voor terugkoppeling en maatwerk. Eigen beperking en wensen spelen hier een rol. De eerste trainingen worden gratis aangeboden. Plaats en dag/avonddeel: vanaf half september in Huis van Puck studio te Arnhem op zaterdagmorgen 10.00-11.30uur

 

Rob Mattijssen is craniofaciale en manueel therapeut met eigen praktijk op Onder de Linden 21 te Arnhem

Sjoerd Schwibettus is mime acteur-danser, theatermaker en docent, beeldend kunstenaar. Hij werkt sedert 1977 bij Artez Arnhem en andere kunstacademies.

Het wetenschappelijk praktijk onderzoek is een cross-over qua disciplines en denken. In die zin wordt de scheiding in afzonderlijkke disciplines tenietgedaan en kunnen we vanuit verschillende inzichten een verbinding maken. Naast de invalshoek hoe het anatomisch werkt en testcases wordt in het onderzoek verbinding gemaakt met de werkingangen van theater en dans ervaring en traditie. De vakliteratuur van theaterwetenschap geeft ook inzicht in hoe het werkt: deze methodiek of werkingang wordt in de traditie van 'fall en recovery' door vernieuwers op dit theater en dansgebied als LeCoq, Decroux, Dalcroze, Graham, Cunningham, Delsarte, ea. bij de onderzoeken betrokken en ingezet. Ook zijn de gedaanten vanuit bv Commedia dell'Arte een goede ijking om gewicht en spanning van het totale lichaam en haar uitdrukking te beschouwen. De ruggengraat golfbeweging in alle richtingen en hoe deze gderagen wordt vanuit het staan en de voeten, maar ook vanuit het centrale bodem en bekkenspieren complex (core) en onderrug speelt in de bewegingsmogelijkheden en versterking ervan, een nadrukkelijke rol. Eind 2015 vond een presentatie, symposium plaats van het onderzoek emotie uitdrukkingen in het gezicht en hoe dit voor fysiek theater en maskerspel benut kan worden. Het boek en het congres 'Maskers Bewogen' is daar een weerslag van. Zie daarvoor de Link maskeronderzoek en de link impressie presentatie op het congres 'Maskers Bewogen'

 

Crafta - hoofd - en aangezihtsfysio internationaal congres vindt plaats op 9-10 september 2018 en aansluitend volgt het Musicphysio internationaal congres 6-8 september. Hier zullen beide onderzoeksprogramma's een rol spelen.

In samenwerking met Universiteit van Osnabruck - prof.dr. Harry von Piekartz - werd in Osnabruck een digitale zelf oefen programma ontwikkeld voor de gezichtsspieren die betrokken zijn bij de emotie uitdrukkingen.

 

Crafta congress Onabruck Hochschule MusicPhsio congress

 

foto: uit eerbetoon laatste afstudeerjaar docent theaterfaculteit ArtEZ Arnhem: op de foto Rodin etude hier achter- eenvolgend: Inga, Frits, Jesse, Freek, Moene, Lukas, Lisa, Carlijn, Sanny, Mara, Lin, Floor, Aafke, Stephanie, Yvet

 

CONTACT US

Staringplein 33,

6821 DT Arnhem, Netherlands

sjoerdschwibettus@gmail.com

+31 (0)26-4425015

PROFILE

Lijfelijke po√ęzie:

de ruggengraat is het klavier van het lichaam.